سامانه 137


10

شست و شوی سطل زباله

شست و شوی سطل زباله

به دنبال تماس شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک با خبر شدیم زمین خالی واقع در انتهای قنات ناصری ضایعات حاصل از این زمین خالی منتقل نگردیده است و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای ساکنین شده از جمله وجود سگ های ولگرد در این زمین و درخواست پاکسازی زمین و انتقال این ضایعات نمودند این سامانه مورد گزارش شده را به واحد اجرائیات منطقه 5 اعلام که پس از کنترل و بازرسی بر طرف شد.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد: جداول واقع در سردشت شهرک جام جم نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله می باشد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 3ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروندی دیگری با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد: با توجه به جدول گذاریهای که در شهرک صنایع کوچه شالی بیگ صورت گرفته نخاله های حاصل را منتقل نکرده اند؛ که سبب بروز مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده گردیده است و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت. موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 4 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

امتیازات:: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (606)
کد خبر: 5514