سامانه 137


25

لایروبی وشست و شوی سطل زباله

لایروبی وشست و شوی سطل زباله

در پی گزارش شهروند اراکی با سامانه 137 مطلع شدیم نخاله های حافظیه کوچه نسترن 13به دلیل آلودگی و مشکلات ناشی از آن به نظافت نیاز دارد این سامانه مورد گزارش شده را جهت کنترل و بررسی به شهرداری منطقه 1 ارجاع داده شد که با پیگیری همکاران مستقر در این منطقه رفع مشکل گردید.

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در الهیه چهارراه مریم نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

شهروند ساکن خیابان عباس آباد کوچه عضد با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 2 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : جداول واقع در خیابان خرم جنب انتقال خون نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله می باشد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه2 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروندی دیگری با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : با توجه به جدول گذاریهایی که در شهر صنعتی منطقه 3 ضلع جنوبی آلومینیوم جنب فرش فروشی صورت گرفته نخاله های حاصل از جدولگذاری را برنداشته اند و مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

در پی گزارش شهروند اراکی با سامانه 137 شهرداری مطلع شدیم در مسکن خیابان بوعلی بن بست ظفر با توجه به ساخت و سازهایی که صورت گرفته، نخاله های مصالح باقی مانده برای عابران مشکلاتی در امر عبور و مرور به وجود آورده است مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 1 شهرداری اراک ارجاع گردید که با پیگیری های به عمل آمده مشکل برطرف گردید.

شهروند ساکن شهرک نبئی خیابان معلم انتهای نماز 2 با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 3 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف

شد.

شهروند ساکن خیابان خرم خیابان ستارخان نبش اقاقیا با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود کارگران شهرداری در شیفت شب هنگام حمل زباله سرو صدا ایجاد می کنند این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه2 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

شهروند ساکن خیابان انوری کوچه 22 بهمن با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه5 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

در پی گزارش شهروند اراکی با سامانه 137 مطلع شدیم نخاله های شهرک نبئی کوچه نماز 4به دلیل آلودگی و مشکلات ناشی از آن به نظافت نیاز دارد این سامانه مورد گزارش شده را جهت کنترل و بررسی به شهرداری منطقه 3 ارجاع داده شد که با پیگیری همکاران مستقر در این منطقه رفع مشکل گردید.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : جداول واقع در فاطمیه نبش فضیلت نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله می باشد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

در پی گزارش شهروند اراکی با سامانه 137 شهرداری مطلع شدیم در خیابان رودکی کوچه هنرستان پوشینه بافت با توجه به جدول گذاری هایی که صورت گرفته، نخاله های حاصل از جدول گذاری باقی مانده که برای عابران مشکلاتی در امر عبور و مرور به وجود آورده است مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 2 شهرداری اراک ارجاع گردید که با پیگیری های به عمل آمده مشکل برطرف گردید.

شهروند ساکن خیابان رنگرزها روبروی پست بانک با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 4 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (592)
کد خبر: 5513