سامانه 137


16

لایروبی جداول

لایروبی جداول

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در شهرک معلم خیابان کرامت نبش رسالت 5 نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

در پی گزارش شهروند اراکی با سامانه 137 شهرداری مطلع شدیم در قنات ناصری خیابان ظفر مقابل مدرسه با توجه به کندمانهایی که صورت گرفته، گودال ایجاد شده و برای عابران مشکلاتی در امر عبور و مرور به وجود آورده است مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 1شهرداری اراک ارجاع گردید که با پیگیریهای به عمل آمده مشکل برطرف گردید.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : جداول واقع در خیابان  رودکی 20 متری مطهری جنب باغ بدخشان نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله می باشد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 2ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروند ساکن کوچه نمک کوریها روبروی مسجد حاج تقوی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام کرد: پل واقع در این ناحیه به دلیل گذشت زمان دچار فرسودگی گردیده و نیازمند ترمیم می باشد. این سامانه پس از اطلاع مورد گزارش شده را به واحد مربوطه ارجاع داد که با پیگیری های به عمل آمده توسط همکاران مستقر در منطقه 2 رفع گردید.

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در شهرک قائم بازارچه روبروی مسجد 14 معصوم نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 4ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

در پی تماس یکی از شهروندان اراکی با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم نخاله های فوتبال 15 متری مطهری 1به دلیل آلودگی و مشکلات ناشی از آن به نظافت نیاز دارد این سامانه مورد گزارش شده را جهت کنترل و بررسی به شهرداری منطقه 2 ارجاع داده شد که با پیگیری همکاران مستقر در این منطقه رفع مشکل گردید .

شهروند ساکن خیابان شهید بهشتی کوچه عمار  با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود کارگران شهرداری هنگام حمل زباله سرو صدا ایجاد می کنند این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 2شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان، نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

در پی تماس یک شهروند ساکن  هپکو فاز 3 شهرک نگین با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم که جدول واقع در این محله به دلیل آلودگی و گرفتگی نیاز به نظافت و لایروبی داشته است این سامانه مورد گزارش شده را جهت پیگیری و بررسی به شهرداری منطقه 1 ارجاع داده که با کنترل همکاران مستقر در این منطقه مشکل رفع گردید.

 شهروند اراکی با سامانه 137 تماس گرفته و اعلام کرده نخاله حاصل از مصالح ساختمانی واقع در خیابان شیخ مفید پونک 2 موجب بروز مشکلاتی برای تردد عابران این ناحیه شده است و درخواست پاکسازی زمین و انتقال این ضایعات را از مأموران شهرداری نمود این سامانه مورد گزارش شده را به مسوولان پاسخگو در منطقه 2 اعلام کرده با پیگیری های به عمل آمده مورد مطروحه بر طرف شد.

در پی تماس یک شهروند ساکن  خیابان رودکی پل مشتاقی کوچه شفیعی با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم که جدول واقع در این محله به دلیل آلودگی و گرفتگی نیاز به نظافت و لایروبی داشته است این سامانه مورد گزارش شده را جهت پیگیری و بررسی به شهرداری منطقه 2 ارجاع داده که با کنترل همکاران مستقر در این منطقه مشکل رفع گردید.

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در خیابان ملک نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 2ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

شهروند ساکن خیابان شهید بهشتی خیابان عمار نبش کوچه سمایی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 2 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (475)
کد خبر: 5512