سامانه 137


27

ترمیم دریچه فاضلاب

ترمیم دریچه فاضلاب

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در بلوار شهدای دولت مقابل آژانس فاطمیه نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : جداول واقع در خیابان داوران نبش کوچه با هنر نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله را با توجه به مشکلات بهداشتی که برای ساکنین این خیابان به وجود آمده است ودرخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 4 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروند ساکن 20 متری میقان انتهای کوچه قائم با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود پایه سطل زباله این خیابان شکسته و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به تعویض پایه سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 3 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

شهروند شهرک بعثت فاز 2 رشادت 9 با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و اعلام نمود سطل زباله این ناحیه را برداشته اند و به دلیل آلودگی و مشکلات بهداشتی که ایجاد شده نیاز فوری به سطل زباله است این سامانه پس از اطلاع، مورد گزارش شده به مسوول اجرائیات منطقه 3 شهرداری اعلام نمود که با بررسی های به عمل آمده مشکل برطرف شد.

در پی تماس یک شهروند 30 متری فوتبال کوچه اسکندری با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم که جدول واقع در این محله به دلیل آلودگی و گرفتگی نیاز به نظافت و لایروبی داشته است این سامانه مورد گزارش شده را جهت پیگیری و بررسی به شهرداری منطقه 2 ارجاع داده که با کنترل همکاران مستقر در این منطقه مشکل رفع گردید.

شهروند با سامانه 137 تماس گرفته و اعلام نمود دور دریچه فاضلاب مقابل بیمارستان ولیعصر نشست کرده و نیاز به ترمیم دارد این سامانه موردگزارش شده را به همکاران مستقر در منطقه 2شهرداری اراک اعلام نمود که پس از بررسی و کنترل برطرف گردد.

شهروندی دیگری با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : با توجه به جدول گذاریهای که در خیابان رنگرزها روبروی سازمان آب صورت گرفته نخاله های آن برداشته نشده و مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه3 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

در پی تماس یک شهروند ساکن بلوار جهان پناه ابتدای کوچه مهدیه با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم که جدول واقع در این محله به دلیل آلودگی و گرفتگی نیاز به نظافت و لایروبی داشته است این سامانه مورد گزارش شده را جهت پیگیری و بررسی به شهرداری منطقه 2 ارجاع داده که با کنترل همکاران مستقر در این منطقه مشکل رفع گردید.

در پی تماس شهروند دیگری باسامانه 137 شهرداری اراک با خبر شدیم کندمان واقع در قنات ناصری جانبازان 1 کوچه شهید بهشتی که عابرین این منطقه را با مشکلات ترددی مواجه کرده بود آسفالت شده و ضایعات حاصل از این آسفالت منتقل نگردیده است.این شهروند گفت این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای ساکنین شده و خواستار رسیدگی در اسرع وقت را داشت.مشکل فوق به واحد اجرائیات منطقه 1 اعلام که پس از کنترل و بازرسی بر طرف شد.

شهروندی با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : جداول واقع در شهرک فاطمیه چهار راه متانت نیاز به لایروبی وشست و شوی سطل زباله را با توجه به مشکلات بهداشتی که برای ساکنین این خیابان به وجود آمده است ودرخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 1 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروند ساکن خیابان کشتارگاه کوچه وحید ا...رضایی ابتدای کوچه رضوان با سامانه 137 تماس گرفته و اعلام نمود دریچه فاضلاب این ناحیه نشست کرده و نیاز به ترمیم دارد این سامانه موردگزارش شده را به همکاران مستقر در منطقه 5 شهرداری اراک اعلام نمود که پس از بررسی و کنترل برطرف گردد.

شهروندی دیگری با سامانه 137 شهرداری اراک تماس گرفته و گزارش داد : با توجه به جدول گذاری های که در خیابان سنجان پشت شهرداری کوچه اندیشه 1و 2 صورت گرفته نخاله های آن برداشته نشده و مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 3 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل بر طرف شد.

شهروندی با سامانه137 شهرداری اراک تماس گرفته وگزارش داد جداول واقع در خیابان رودکی کوچه طالقانی نیاز به لایروبی دارد این شهروند بیان کرد مورد گزارش شده مشکلات بهداشتی برای ساکنین این محدوده به وجود آورده و درخواست پیگیری موضوع در اسرع وقت را داشت موضوع جهت پیگیری به همکاران مستقر در واحد اجرائیات منطقه 2 ارجاع گردید که با اقدامات صورت گرفته مشکل برطرف شد.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (487)
کد خبر: 5510